REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PULSKONSTANCINA24.PL

(Regulamin obowiązujący od 17.10.2018)

§ 1. Definicje

1.1 Regulamin – Regulamin korzystania z usług świadczonych przez serwis internetowy www.pulskonstancina24.pl dostępny pod adresem www.pulskonstancina24.pl/regulamin/

1.2 Użytkownik – Osoba korzystająca z usług świadczonych przez serwis internetowy www.pulskonstancina24.pl

1.3 Administrator – Osoba zarządzająca, opiekująca się serwisem internetowym www.pulskonstancina24.pl

1.4 Pulskonstancina24 / Serwis – Serwis internetowy www.pulskonstancina24.pl

1.5 Konto – Konto utworzone podczas rejestracji, umożliwiające pisanie komentarzy

1.6 Komentarz – Komentarz odnoszący się do artykuły

§ 2. Ogólne zasady korzystania z serwisu Pulskonstancina24 oraz regulaminu

2.1 Serwis Pulskonstancina24 przeznaczony jest dla każdej osoby fizycznej – pełnoletniej lub niepełnoletniej za zgodą rodziców

2.2 Każdy użytkownik serwisu może zarejestrować konto pod adresem www.pulskonstancina24.pl/register/

2.3 Zarówno zarejestrowany jak i nie zarejestrowany użytkownik może oglądać wszystkie artykuły, wpisy, ogłoszenia, filmy, komentarze oraz inne formy wypowiedzi na serwisie opublikowane przez administratora

2.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za artykuły, wpisy, ogłoszenia, filmy, komentarze oraz inne formy wypowiedzi na serwisie opublikowane przez użytkowników serwisu gdy są one publikowane automatycznie

2.5 Użytkownik przy rejestracji konta musi się zapoznać z regulaminem

2.6 Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z każdą aktualizacją regulaminu

2.7 Rejestracja na stronie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych

§ 3. Komentarze

3.1 Komentarze może publikować każdy użytkownik posiadający konto

3.2 Treść komentarzy nie może zawierać:

       – Wyrazów wulgarnych, nie cenzuralnych oraz obraźliwych

       – Treści nie dozwolonych przez prawo bądź linków czy odnośników do takich treści

       – Treści pornograficznych lub nie przeznaczonych dla osób niepełnoletnich

       – Treści które będą naruszały prawo autorskie

       – Propagacji przedmiotów, produktów bądź czynów nie dozwolonych przez prawo

       – Treści marketingowych

3.3 Wpis na forum musi dotyczyć tematu opisanego w opisie danego wątku pod którym ma zostać opublikowany

§ 4. Postanowienia końcowe

4.1 Administrator może zablokować i usunąć konto razem ze wpisami na forum, komentarzami ogłoszeniami użytkownika który nie dostosuje się do regulaminu lub nazwa konta zawiera wyrazy wulgarne, nie cenzuralne lub obraźliwe

4.2 Administrator może zablokować i usunąć konto razem ze wpisami na forum, komentarzami ogłoszeniami użytkownika bez podania przyczyny

4.3 Naruszenie regulaminu należy zgłosić administratorowi poprzez formularz kontaktowy lub wysłanie wiadomości na adres kontakt@gmail.com