REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.PULSKONSTANCINA24.PL

(Regulamin obowiązuje od 17.09.2016)

§ 1. Definicje

1.1 Regulamin – Regulamin korzystania z usług świadczonych przez serwis internetowy www.pulskonstancina24.pl dostępny pod adresem www.pulskonstancina24.pl/regulamin/

1.2 Użytkownik – Osoba korzystająca z usług świadczonych przez serwis internetowy www.pulskonstancina24.pl

1.3 Administrator – Osoba zarządzająca, opiekująca się serwisem internetowym www.pulskonstancina24.pl

1.4 Forum – Forum dyskusyjne stanowiące podserwis internetowy dostępny pod adresem www.pulskonstancina24.pl/forum/

1.5 Pulskonstancina24 / Serwis – Serwis internetowy www.pulskonstancina24.pl

1.6 Konto – Konto utworzone podczas rejestracji, umożliwiające: korzystanie z forum, pisanie komentarzy oraz publikowanie ogłoszeń

1.7 Ogłoszenia – Ogłoszenia publikowane na podserwisie internetowym dostępnym pod adresem www.pulskonstancina24.pl/ogloszenia/

1.8 Komentarz – Komentarz odnoszący się do artykuły, ogłoszenia bądź wpisu na forum

1.9 Podmiot ogłoszenia –  Przedmiot, produkt, pojazd, działka, budynek lub usługa będąca podmiotem ogłoszenia

§ 2. Ogólne zasady korzystania z serwisu Pulskonstancina24 oraz regulaminu

2.1 Serwis Pulskonstancina24 przeznaczony jest dla każdej osoby fizycznej – pełnoletniej lub niepełnoletniej za zgodą rodziców

2.2 Każdy użytkownik serwisu może zarejestrować konto pod adresem www.pulskonstancina24.pl/register/

2.3 Zarówno zarejestrowany jak i nie zarejestrowany użytkownik może oglądać wszystkie artykuły, wpisy, ogłoszenia, filmy, komentarze oraz inne formy wypowiedzi na serwisie opublikowane przez administratora

2.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za artykuły, wpisy, ogłoszenia, filmy, komentarze oraz inne formy wypowiedzi na serwisie opublikowane przez użytkowników serwisu gdy są one publikowane automatycznie

2.5 Użytkownik przy rejestracji konta musi się zapoznać z regulaminem

2.6 Użytkownik musi zapoznać się z każdą nową aktualizacją regulaminu które nie musi być nigdzie ogłaszana

§ 3. Komentarze, ogłoszenia oraz wpisy na forum

3.1 Komentarze, ogłoszenia oraz wpisy na forum może publikować każdy użytkownik posiadający konto

3.2 Treść komentarzy, ogłoszeń oraz wpisów na forum nie może zawierać:

       – Wyrazów wulgarnych, nie cenzuralnych oraz obraźliwych

       – Treści nie dozwolonych przez prawo bądź linków czy odnośników do takich treści

       – Treści pornograficznych lub nie przeznaczonych dla osób niepełnoletnich

       – Treści które będą naruszały prawo autorskie

       – Propagacji przedmiotów, produktów bądź czynów nie dozwolonych przez prawo

       – Oferty bankowej, pożyczkowej lub usługi seksualnej

3.3 Podmiotem ogłoszenia nie może być przedmiot czy produkt nielegalny lub nie istniejący (fikcyjny)

3.4 Adres, będący częścią opisu ogłoszenia, musi być prawdziwym (istniejącym) miejscem w którym znajduję się podmiot ogłoszenia i musi się mieścić w granicach województwa Mazowieckiego

3.5 Wpis na forum musi dotyczyć tematu opisanego w opisie danego wątku pod którym ma zostać opublikowany

§ 4. Postanowienia końcowe

4.1 Administrator może zablokować i usunąć konto razem ze wpisami na forum, komentarzami ogłoszeniami użytkownika który nie dostosuje się do regulaminu lub nazwa konta zawiera wyrazy wulgarne, nie cenzuralne lub obraźliwe

4.2 Administrator może zablokować i usunąć konto razem ze wpisami na forum, komentarzami ogłoszeniami użytkownika bez powodu