Bielawa po remoncie dróg

Wykonawcy kończą przebudowę dróg w miejscowości Bielawa. Powstały nowe ronda, miejsca postojowe przed posesjami, ścieżki rowerowe, wykonano budowę kanalizacji deszczowej, przebudowano i poszerzono chodniki. Mamy nadzieję, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo oraz płynność komunikacyjną w Bielawie.

Udostępnij

Dodaj komentarz